dvojitá karta DL (21 x 21 cm), jeden ohyb

dvojitá karta DL (21 x 21 cm), jeden ohyb